Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Bezpłatne szkolenia - świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

 

Drodzy Członkowie!

 

Biuro projektu "Ekoenergia energią lubuskich przedsiębiorstw" organizuje bezpłatne szkolenia ze sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Projekt skierowany jest do pracodawców i pracowników mikro,  małych i średnich firm z terenu woj. lubuskiego z branż: architektonicznej, budowlanej oraz energetycznej.Szkolenia odbywać się będą  w Zielonej Górze. Obejmują 58h (6-7 dni) programu określonego rozporządzeniem. W ramach projektu zapewniane jest bezpłatne szkolenie, materiały szkoleniowe i catering.

 

Uczestnikom szkolenia sfinansowany zostanie egzamin państwowy w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Koszt takiego egzaminu to 800 zł. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wyższego (inżynierskiego lub magisterskiego wykształcenia – przy czym kierunek studiów jest bez znaczenia). Pozytywnie zdany egzamin uprawnia do komercyjnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

Zainteresowane osoby mogą pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej www.ekolubuskie.eu bądź bezpośrednio w biurze projektu, które mieści się w Zielonej Górze przy ul. Lisowskiego 6. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem tel. 792 753 803 lub 68 324 40 17.