Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz Plenarne Obrady Członków LSG- 10 luty 2014 r.

 

Dnia 10 lutego br. w Międzyrzeczu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz Plenarne Obrady Członków LSG z udziałem Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka i Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Katarzyny Drożak.

W spotkaniu wzięli udział także m. in. Starosta Międzyrzecki Grzegorz Gabryelski i Burmistrz Międzyrzecza Tadeusz Dubicki. Wiodącym tematem obrad był projekt Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020.

        Lubuski Sejmik Gospodarczy w imieniu zrzeszonych w LSG stowarzyszeń, organizacji, związków i izb po dyskusji na temat najważniejszych kwestii gospodarczych regionu zgłosił do Zarządu Województwa Lubuskiego m.in. poniższe wnioski w celu ich uwzględnienia w RPO- Lubuskie 2020 i  Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego:

- Opracować tryb zgłaszania wniosków, oceny i konsultacji zadań kluczowych przewidzianych do realizacji w ramach programu zadań indykatywnych, wyłączonych z postępowania konkursowego. Zapewnić pełną transparentność postępowania i oceny. Zagwarantować w trakcie konsultacji przy budowaniu listy zadań kluczowych rzetelną informację o kosztach ich realizacji i precyzyjnie wskazać źródła finansowania tych inwestycji;

- Zapewnić wsparcie dotacyjne dla projektów rozwojowych przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym, a wprowadzanie instrumentów pożyczkowych przewidzieć dla projektów koncentrujących się wyłącznie na wzroście konkurencyjności poszczególnych przedsiębiorstw. Potrzebne jest zachowanie elastyczności budżetowej między obiema formami, aby zapewnić pełną absorpcję środków pomocowych;

- W Regionalnym Programie Operacyjnym- Lubuskie 2020 powinny się znaleźć pieniądze na budownictwo mieszkaniowe na wynajem na obszarach powojskowych i dotkniętych biedą, gdzie uzyskanie nowego mieszkania jest niemożliwe, bo nie wybuduje go deweloper z uwagi na brak osób posiadających możliwości finansowe wykupu mieszkania lub brak zdolności kredytowych. RPO-L 2020 mógłby pozwolić TBS-om, jako spółkom gminnym lub z większościowym udziałem gmin, korzystać ze środków na realizację mieszkań na wynajem w wysokości 75% kosztów inwestycji, natomiast 25% kosztów ponosiłby TBS lub osoba zainteresowana wynajmem takiego mieszkania. Mieszkanie albo nigdy nie podlegałoby sprzedaży lub- jeżeli to możliwe- to dopiero po 5 latach.   

b_150_100_16777215_00_images_zzzzzzposiedzprezydium1.jpgb_150_100_16777215_00_images_zzzzzzposiedzprezydium2.jpg