Get Adobe Flash player
Czech Danish English French Polish Russian Ukrainian

 «  < Czerwiec 2016 >   »
PWSCPSoN
24

Biuletyn

Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego aby dostawać go bezpośrednio na skrzynkę pocztową

 

Lubuski Mister Budowy - Edycja 2014

 

Do konkursu zgłoszono 18 obiektów o zróżnicowanym charakterze. Zgodnie z wymogami regulaminu konkursu Komisja zakwalifikowała 18 obiektów do oceny w kategoriach:

- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne: 11 obiektów

- obiekty użyteczności publicznej: 4 obiekty

- zabytkowe obiekty budowlane: 1 obiekt

- budownictwo małokubaturowe: 1 obiekt

- budownictwo przemysłowe: 1 obiekt

 

Komisja w składzie:

1. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński- Przewodniczący Komisji

Uniwersytet Zielonogórski

2. mgr Jakub Brudzyński- Sekretarz Komisji

Lubuska Izba Budownictwa

3. inż. Zenon Bambrowicz

Lubuska Izba Budownictwa

4. mgr Arseniusz Woźny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

5. mgr inż. arch. Zofia Szapowałow

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP- Oddz. w Zielonej Górze

6. mgr inż. Kariem Hamudi

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

7. mgr inż. Mirosław Gruszecki

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wlkp.

8. mgr inż. Krzysztof Romankiewicz

Zachodnia Izba Przemysłowo- Handlowa w Gorzowie Wlkp.

 

Po dokonaniu wizytacji wszystkich zgłoszonych do konkursu obiektów i uzyskaniu dodatkowych informacji niezbędnych do ich oceny, wykraczających poza zakres przedstawiany w materiałach jednostek zgłaszających,

 

Komisja postanowiła wyróżnić :

                                              

w kategorii budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Kompleks budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Suwalskiej 1,3,5, w Zielonej Górze- Osiedle Green Home

za wyróżniające się rozwiązania architektoniczno- przestrzenne i bardzo dobrą jakość wykonania.

Inwestor - Przedsiębiorstwo Budowlane "EKONBUD-FADOM" L.E. Jarząbek Spółka Jawna w Zielonej Górze

Projektant - mgr inż. arch. Armand Skowroński, Pracownia Projektowa "VEGA-ART" w Zielonej Górze    

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane "EKONBUD-FADOM" L.E. Jarząbek Spółka Jawna w Zielonej Górze

Kier. Budowy - mgr inż. Karol Malinowski

b_150_100_16777215_00_images_suwalska1.jpg b_150_100_16777215_00_images_suwalska2.jpgb_150_100_16777215_00_images_suwalska3.jpg

 
WYRÓŻNIENIE   Budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Morelowej 12 A w Zielonej Górze

za oryginalne rozwiązania architektoniczne i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych.

Inwestor - MARCIN MARCZENIA DEWELOPER w Świdnicy

Projektant - mgr inż. arch. Grażyna Gielarowska, GJG "Architektura i Budownictwo" Pracownia Projektowa S.C. w Zielonej Górze

Wykonawca - MARCIN MARCZENIA DEWELOPER w Świdnicy

Kier. Budowy - mgr inż. Maciej Górniak

b_150_100_16777215_00_images_morelowa1.jpg b_150_100_16777215_00_images_morelowa2.jpgb_150_100_16777215_00_images_morelowa3.jpg

 
WYRÓŻNIENIE   Budynek mieszkalno- usługowy przy ul. Reja 15 w Zielonej Górze

za wprowadzenie w Zielonej Górze stosowanych w Europie różnych styków architektury współczesnej i stylu secesyjnego.

Inwestor - "PIRS" Tomasz Gniewczyński w Zielonej Górze

Projektant - mgr inż. arch. Wojciech Krzywoszański, Łącki Krzywoszański Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Zielonej Górze

Wykonawca - PERBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Kier. Budowy - mgr inż. Tomasz Krasnowski

b_150_100_16777215_00_images_reja1.jpg b_150_100_16777215_00_images_reja2.jpgb_150_100_16777215_00_images_reja3.jpg

 
w kategorii budownictwo użyteczności publicznej:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Krematorium w Gorzowie Wlkp.

za rozwiązania architektoniczne oddające powagę ceremoniału pogrzebowego.

Inwestor - "PRODUCTS" Romaniszyn i Romaniszyn Spółka Jawna w Gorzowie Wlkp.

Projektant - arch. Marcin Bartz, Pracownia Architektury Marcin Bartz w Poznaniu        

Wykonawca - DXP-BUDOWNICTWO Świątek, Wiśniowski Spółka Jawna w Gorzowie Wlkp.

Kier. Budowy - Dariusz Świątek

b_150_100_16777215_00_images_krematorium1.jpg b_150_100_16777215_00_images_krematorium2.jpgb_150_100_16777215_00_images_krematorium3.jpg

 
WYRÓŻNIENIE   Urząd i Oddział Celny w Zielonej Górze

za kompleksowe, nowoczesne rozwiązania funkcjonalno- użytkowe.

Inwestor - Izba Celna w Rzepinie

Projektant - mgr inż. arch. Adam Kashyna, Wandachowicz- Kashyna Architekci Sp. z o.o. Sp.k. w Poznaniu

Wykonawca - ERBUD S.A. w Warszawie

Kier. Budowy - inż. Edward Jankowski

b_150_100_16777215_00_images_celny1.jpg b_150_100_16777215_00_images_celny2.jpgb_150_100_16777215_00_images_celny3.jpg

w kategorii zabytkowe obiekty budowlane:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Urząd Miasta Żagań

za odtworzenie klasycystycznej formy architektonicznej Urzędu Miejskiego w Żaganiu.  

Inwestor - Gmina Żagań

Projektant - Dorota Krupka, Pracownia Projektowa RENOWACJA Dorota Krupka w Ochli

Wykonawca - LAPIS S.C. Marcin Furtak, Daniel Oleksy w Żaganiu

Kier. Budowy - Roman Borowski

b_150_100_16777215_00_images_urzad1.jpg b_150_100_16777215_00_images_urzad2.jpgb_150_100_16777215_00_images_urzad3.jpg

 
w kategorii budownictwo małokubaturowe:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Budynek biura sprzedaży firmy ZIEL-BRUK w Płotach

za obiekt małokubaturowy, wielofunkcyjny, wykonany z innowacyjnych wyrobów konstrukcyjnych.  

Inwestor - ZIEL-BRUK MAKAREWICZ Edward Makarewicz w Płotach

Projektant - mgr inż. arch. Mścisław Olszowski, "PAROL-1" Mścisław Olszowski w Zielonej Górze

Wykonawca - PERBUD Sp. z o.o. w Zielonej Górze  

Kier. Budowy - mgr inż. Maciej Kałmucki

b_150_100_16777215_00_images_zielbruk1.jpg b_150_100_16777215_00_images_zielbruk2.jpgb_150_100_16777215_00_images_zielbruk3.jpg

 
w kategorii budownictwo przemysłowe:

 

LUBUSKI MISTER BUDOWY   Fabryka mebli IKEA w Chlastawie

za kompleksową realizację obiektów budowlanych fabryki mebli o szczególnym znaczeniu w rozwoju społeczno- gospodarczym województwa lubuskiego

Inwestor - IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Fabryki WEST w Chlastawie

Projektanci - Anna Jańska, Leszek Guś, Usługowe Biuro Projektów "PROTECH" S.C. Anna Jańska, Leszek Guś w Wolsztynie

Wykonawcy - Steel- Building Sp. z o.o. w Poznaniu, CEG-BUD Sp. z o.o. w Wolsztynie

b_150_100_16777215_00_images_ikea1.jpgb_150_100_16777215_00_images_ikea2.jpg b_150_100_16777215_00_images_ikea3.jpg

Pozostałe, zgłoszone do konkursu obiekty w ocenie Komisji nie prezentują formą architektoniczną ani rozwiązaniami funkcjonalno-użytkowymi nowych, oryginalnych propozycji, mieszcząc się w aktualnie wymaganych standardach.